Hvad kan man finde på Vejledningsfunktionens hjemmeside?

 

På Vejledningsfunktionens hjemmeside, er der i 2023 blevet udviklet en masse værktøjer, som kan hjælpe forskere med at finde rundt i de mange forskellige forskningstilbud og de mange godkendelser forskningsprojekter kræver. Vejledningsfunktionens hjemmeside forventes at være aktiv i hele 2024, dog opdateres hjemmesiden ikke efter udgangen af 2023 når Vejledningsfunktionen ophører.

 • Guide til dataadgang og godkendelser
  På siden ’Guide til dataadgang og godkendelser’ kan man se oversiger over de ansøgningsprocesser der er hos de forskellige dataleverandører og juridiske instanser:
  • Regionernes Bio- og Genombank (RBGB)
  • Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Rigsarkivet
  • De Videnskabsetiske Komitéer
  • Fortegnelsen
  • Regionsrådene
  • Kvalitetssikrings- eller kvalitetsudviklingsprojekter

 • Oversigt over forsknings-relaterede instanser
  På siden ’Oversigt over forsknings-relaterede instanser’ kan man se en liste over forskellige instanser rundt omkring i Danmark og hvilke services de tilbyder. Man kan blandt andet se hvilke instanser der tilbyder adgang til sundhedsdata, forskerstøtte og generel vejledning.
  Hver region har deres egen oversigt, så man nemt kan se hvilke instanser der findes i ens egen region. Alle instanserne er blevet inddelt i de fem kategorier:
  • Jura, aftaler, godkendelser mv.
  • Forskerstøtteenheder, projektledelse, vejledning, sekretariater mv.
  • Biblioteker
  • Data & statistik mv.
  • Funding & økonomisk vejledning

 • Projektoversigt og godkendelser
  På siden ’Projektoversigt og godkendelser’ kan man se en oversigt over de generelle regler og love, samt hvilke godkendelser forskellige projekter/datatyper kræver, når der udføres sundhedsforskning i Danmark.
  Siden er inddelt i 12 forskellige punkter, som indeholder information omkring, hvilke godkendelser et specifikt projekt/datatype kræver:
  • Generelle regler og love
  • Billeddiagnostisk data
  • Biologisk materiale
  • Genom-data
  • Intervention studier uden lægemidler eller medicinsk udstyr
  • Interviews
  • Kvalitetsudvikling- / kvalitetssikringsprojekter
  • Lægemiddelforsøg
  • Medicinsk udstyr / In vitro-diagnostik
  • Patientjournaldata​
  • Registerdata
  • Spørgeskemaer

 • Videoer af webinarer
  På siden ’Videoer af webinarer’ kan du finde videoer af de forskellige webinarer som Vejledningsfunktionen har afholdt i 2023.
  Siden indeholder fem videoer hvor vi blandt andet fortæller om, hvilke godkendelser det kræver før man kan få adgang til specifikke datatyper eller hvordan man kan får adgang til data fra forskellige instanser.
  De fem videoemner er:
  • Biobanker
  • Kliniske forsøg
  • Kliniske kvalitetsdatabaser
  • Registerdata
  • Patientjournaldata

    

Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 10:00-14:00
Fredag kl. 10:00-13:00
Tlf.: (+45) 2494 7969
Mail: info@vejledningsfunktionen.dk