TEST SIDE

Denne side skal kun ses som et eksempel

Guide til dataadgang og godkendelser

På denne side finder du forskellige guides til dataadgang og godkendelser hos forskellige instanser. Klik på den du vil læse mere om.

DATALEVERANDØRER

Danmarks Nationale Biobank


Indhent godkendelse fra VEK og fortegnelse


Ansøgning gennem Forskerservice
(SDS)


Sagsbehandling hos Danmarks Nationale Biobank

Adgang til materiale

Danmarks Statistik

Autorisation

Indsendelse af dokumenter, godkendelser mv.

Afklaring af dataansvar og projektgodkendelser

Brugeraftaler

Adgang til materiale

Regionsrådet

Ansøgningsblanket sendes direkte til det relevante Regionsråd

Godkendelse til videregivelse

Aftale overdragelse med den afdeling hvor data findes

Data udleveres

Regionernes Bio- og Genombank


Kontakt RBGB for afklaring af tilgængeligt materiale


Indhendt godkendelse fra VEK og fortegnelse

Godkendelse hos RBGB

Adgang til materiale

Rigsarkivet

Datasæt til fri download

Fri adgang til materiale

Datasæt yngre end 20 år

Indledende sagsbehandling

Rigsarkivet søger tilladelse til udlevering hos den forsker eller myndighed, der har produceret data

Data udleveres

Datasæt yngre end 75 år

Indledende sagsbehandling

Rigsarkivet søger tilladelse til udlevering hos den forsker eller myndighed, der har produceret data, samt hos Datatilsynet

Data udleveres

Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Ansøgning om dataadgang direkte hos RKKP

Sagsbehandling i Ledelsessekretariatet

Sagsbehandling i databasens RKKP team

Sagsbehandling i Styregruppen

Dataadgang

Sundhedsdatastyrelsen

Autorisation

Indsendelse af dokumenter, godkendelser mv.

Afklaring af dataansvar og projektgodkendelser

Brugeraftaler

Dataadgang

JURIDISKE INSTANSER

Regional Videnskabsetisk Komité


Anmeldelses databasen*


Blanket + projektmateriale via sikker post til VEK

National Videnskabsetisk Komité

Særligt komplekse områder

Anmeldeses databasen*

Blanket + projektmateriale via sikker post til NVK

Videnskabsetisk Medicinsk Komité

Medicinsk udstyr

Anmeldelse via
Clinical Trials Information System (CTIS)

Kliniske forsøg med lægemidler

Ansøgning til VMK og LMST (hvis nødvendigt) via mail. Forskellige blanketter afhængig af forsøgstype

Medicinsk udstyr til in vitro diagnogstik

Ansøgning til VMK og LMST (hvis nødvendigt) via mail. Forskellige blanketter afhængig af forsøgstype

Fortegnelse


Anmeldelse til dataansvarlige organisation(er)

Kvalitetsudviklingsprojekter


Anmeld ved den lokale ledelse

Hvis der er brug for patientjournaloplysninger

Søg tilladelse ved direktionen på det behandlingssted der har oplysningerne

(Hvis du har kommentarer til indholdet på siden, venligst kontakt Vejledningsfunktionen)