Tilgængelighedserklæring

I denne tilgængelighedserklæring informeres om, hvordan Vejledningsfunktionen lever op til kravene om tilgængelighed.

Loven om webtilgængelighed stiller krav til offentlige organisationers hjemmesider. Kravene skal hjælpe med at sikre, at hjemmesiderne er tilgængelige for bl.a. borgere med handicap.  Vejledningsfunktionen er derfor forpligtet til at gøre webstedet https:www.vejledningsfunktionen.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organer websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på HTTPS:www.vejledningsfunktionen.dk/ ?

På nedenstående kontakt har du mulighed for at underrette os, hvis du oplever at hjemmesiden ikke overholder de gældende tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som hjemmesiden har udtaget i medfør af lovens §1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og §3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde). Du kan kontakte Vejledningsfunktionen på https:www.vejledningsfunktionen.dk/ eller info@vejledningsfunktionen.dk

Det anbefales aldrig at angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som f.eks. personnummer eller helbredsoplysninger, når du kontakter Vejledningsfunktionen.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene om webtilgængelighed, som de fremgår af standarden EN 301 549. Overholdelsesstatus kan enten omhandle:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Vejledningsfunktionen oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan webstedet evalueres, som inddeles i følgende kategorier:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet.
 2. Webstedet er vurderet af ekstern part.
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Vejledningsfunktionen angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet og webstedet er vurderet af ekstern part.

Vejledningsfunktionen oplyser at vurderingsmetoden er foretaget sammen med en ekstern leverandør som en automatiseret test. 

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Vejledningsfunktionen oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Vejledingsfunktionen har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan f.eks. være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder tilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder tilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, f.eks. en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af tilgængelighedsloven, som f.eks. tekstning af videoer, der sendes live.

Vejledningsfunktionen erklærer, at hjemmesiden i tre tilfælde ikke overholder tilgængelighedsloven:

 1. Dokumenter i Word, Excel eller PDF
  Vi har rapporter og vejledninger på hjemmesiden, der er udarbejdet i PDF, og enkelte i Word og Excel, som ikke er tilstrækkeligt tilgængelige. Vi arbejder på at finde et værktøj, som kan hjælpe os med at gøre dokumenterne webtilgængelige og sikre, at dokumenter, vi lægger på hjemmesiden i fremtiden, er webtilgængelige.
 2. Manglende kontrast ved mouseover
  Nogle links har ikke tilstrækkelig kontrastfarve, når musen føres over linkteksten. Vi arbejder på at få etableret en teknisk løsning på problemet.
 3. Manglende oplæsning på få illustrationer
  Der forekommer nogle få illustrationer med tekst, som ikke bliver læst op af text-to-speech software. Vi arbejder på en løsning på dette problem.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Vejledningsfunktionen oplyser, at man har nedskrevet og vedligeholder løbende en række grundprincipper for hjemmesiden, hvori der bl.a. er fokus på alternativ tekst, formatering af overskrifter, sigende linktitler m.m., der har betydning for webtilgængelighed. Vi arbejder på at finde en løsning, der kan gøre dokumenter webtilgængelige.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes. Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte Vejledningsfunktionen med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at Vejledningsfunktionen, som har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen via formularen her:  henvendelsesformularen.