Guides til dataadgang og godkendelser på Vejledningsfunktionens hjemmeside

 

Vejledningsfunktionen tilbyder first-level vejledning om de rammer og krav, man som forsker kan møde ved projektansøgninger og ansøgning om adgang til sundhedsdata.

Som en del af vores services er der løbende blevet lanceret flere tiltag på Vejledningsfunktionens hjemmeside med det overordnede formål at forenkle adgangen til sundhedsdata.

Ansøgningsprocessen til dataadgang og godkendelser er forskellig alt efter hvilken dataleverandør eller juridisk instans man ansøger ved. Derfor har Vejledningsfunktionen, som et af flere tiltag, udarbejdet nogle vejledende guides over de forskellige ansøgningsprocesser der er hos de forskellige dataleverandører og juridiske instanser og lanceret dem på vores hjemmeside.

Du kan finde guides til dataadgang hos følgende dataleverandører:

  • Regionernes Bio- og Genombank
  • Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Rigsarkivet

Derudover er der guides til godkendelser hos følgende juridiske instanser:

  • Regional Videnskabsetisk Komité
  • National Videnskabsetisk Komité
  • De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer
  • Fortegnelsen
  • Journaldata (Regionsrådene)
  • Kvalitetssikrings- eller kvalitetsudviklingsprojekter

De forskellige guides kan findes her på hjemmesiden: Guide til dataadgang og godkendelser | Vejledningsfunktionen.

Formålet med disse guides er, at skabe et overblik over de krav og procestrin der er i forbindelse med ansøgning om sundhedsdata og godkendelser og dermed hjælpe forskere, klinikere og andre interessenter med at få adgang til sundhedsdata eller opnå godkendelser.
Vi håber, at dette initiativ kan hjælpe med at skabe et samlet overblik over de forskellige ansøgningsprocesser og dermed bidrage til at forenkle adgangen til sundhedsdata.

Guides til dataadgang og godkendelser bliver løbende opdateret med nye instanser, efterhånden som vi modtager tilbagemeldinger fra dem, vi har været i kontakt med. Er du ikke blevet kontaktet af Vejledningsfunktionen, men tænker at din instans vil passe ind på hjemmesiden, så kontakt endelig Vejledningsfunktionen på info@vejledningsfunktionen.dk.

Husk, at vores funktion er et gratis vejledningstilbud til både offentlige og private forskere, danske såvel som udenlandske og at du altid kan skrive til info@vejledningsfunktionen.dk eller ringe til os på tlf. 2494 7969