Case 9: Regionale databaser og BI-kontorer

Cases er eksempler på de spørgsmål og henvendelser, vi modtager i Vejledningsfunktionen, som vi gerne vil dele til inspiration for andre.

En forsker kontaktede Vejledningsfunktionen, fordi forskeren skulle bruge en række CPR-numre til udsendelse af spørgeskemaer. Forskeren ville gerne vide, hvor disse CPR-numre kunne findes henne på regionalt niveau.

Det er muligt via regionernes business intelligence (BI)-kontorer at få lister med CPR-numre til udsendelse af spørgeskema. BI-kontorerne leverer data fra sygehusenes it-systemer til forskere, klinikere, hospitalsledelse, regionernes direktioner samt pressefolk og politikere. Dataprodukterne bliver således brugt til at understøtte bl.a. klinikken i patientbehandlingen og ledelse i at træffe velinformerede og bedre beslutninger. Udover diverse kvalitetsrapporter kan BI-kontorerne også hjælpe med dataudtræk til forskere, herunder altså også en liste med CPR-numre til udsendelse af spørgeskema.

Læs mere om BI og Analyse fra Region Nordjylland her:

BI og Analyse (rn.dk)

Læs mere om Business Intelligence i Region Midtjylland her:

https://www.rm.dk/om-os/organisation/it/business-intelligence/ (Link virker ikke mere)

Læs mere om Dataenheden i Center for Økonomi, der dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland:

Center for Økonomi (regionh.dk)

Læs mere om Dokumentation og Ledelsesinformation i Region Syddanmark her:

https://regionsyddanmark.dk/om-region-syddanmark/organisation/omrader-og-stabe/afdelinger-og-omrader-i-den-centrale-administration/dokumentation-og-ledelsesinformation

I denne case hjalp vi forskeren med kontaktoplysninger og information om BI-kontoret i den region, hvor forskeren havde sit virke. Se links til alle regionernes BI-kontorer i bunden af opslaget.

Tag kontakt til os, hvis du har brug for first-level vejledning i dit forskningsprojekt. Vi tilstræber at besvare alle henvendelser inden for 2-4 hverdage. Husk, at vores hjælp er helt gratis og at vi – som denne og de tidligere #vejledningscases viser – hjælper forskere i både det private og det offentlige regi, danske såvel som udenlandske.

Skriv til os her på LinkedIn, send os en mail på info@vejledningsfunktionen.dk eller ring til os på tlf. 2494 7969

Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00 (9.00 – 15.00 i uge 32-34)*

Fredag kl. 9.00-15.00  (9.00 – 14.00 i uge 32-34)*