Case 10: Ansøgning om adgang til data fra Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram

Cases er eksempler på de spørgsmål og henvendelser, vi modtager i #Vejledningsfunktionen, som vi gerne vil dele til inspiration for andre.

En forsker kontaktede Vejledningsfunktionen, fordi forskeren behøvede data om sjældne sygdomme i den danske befolkning til brug i sit forskningsprojekt. Forskeren havde desuden brug for at finde ud af hvem, der kunne kontaktes ift. mere information og adgang til data.

Oplysninger om patienters sygdom og forløb i sundhedsvæsenet er samlet i databaser hos @Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP). RKKP er med til at belyse sundhedsvæsenets indsats og resultater for en afgrænset gruppe af patienter.

RKKP understøtter omkring 85 kliniske kvalitetsdatabaser, der er inddelt i hovedområderne:

  • ”Hjerte/kar, Kirurgi og Akutområde”
  • ”Cancer og Cancerscreening”
  • ”Psykiatri, Gynækologi/obstetrik og Kroniske Sygdomme”.

Ud over kvalitetsunderstøttelse stiller RKKP data til rådighed for relevante, lovlige forskningsprojekter indenfor sundhedsområdet.

Læs mere om retningslinjer for dataadgang hos RKKP her: https://www.rkkp.dk/siteassets/forskning/retningslinjer_forskning_version6_1.pdf

Se mere forskning i samarbejde med RKKP her:

Data til forskning – RKKP

Se en oversigt over databaserne hos RKKP her:

https://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/

I denne case hjælp vi forskeren med at finde den database, forskeren skulle bruge data fra. Vi informerede desuden forskeren om RKKPs retningslinjer for dataadgang og henviste ham til den ansvarlige kontaktperson hos RKKP.

Tag kontakt til os, hvis du har brug for first-level vejledning i dit forskningsprojekt. Vi tilstræber at besvare alle henvendelser inden for 2-4 hverdage. Husk, at vores hjælp er helt gratis og at vi – som denne og de tidligere vejledningscases viser – hjælper forskere i både det private og det offentlige regi, danske såvel som udenlandske.

Skriv til os her på LinkedIn, send os en mail på info@vejledningsfunktionen.dk eller ring til os på tlf. 2494 7969

Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00