Case 2: Data fra patientjournaler

En forsker ønskede adgang til data fra patientjournalsystemer. Der var dog tvivl om, hvilke godkendelser der skulle indhentes og om projektet skulle anmeldes til Datatilsynet, og derfor henvendte forskeren sig til Vejledningsfunktionen.

I det pågældende projekt var det planlagt at indhente data fra patientjournaler omkring synsstyrke, og supplere med dataudtræk fra bl.a. Landspatientregistret hos Sundhedsdatastyrelsen. Der var ingen planer om at indhente billeddiagnostisk data eller indsamle biologisk materiale.

Da der i projektet hverken skulle anvendes sensitive bioinformatiske data, fx genomiske eller billeddiagnostiske data, eller indsamles biologisk materiale, vil projektet ikke skulle anmeldes til det videnskabsetiske komitesystem, jf. Komitélovens §14 stk. 2.

Derimod var det planlagt at bruge data fra patientjournaler i projektet, hvilket kræver forudgående tilladelse. Denne tilladelse blev tidligere givet af Styrelsen for Patientsikkerhed, men siden 1. juni 2020 har tilladelsen skulle indhentes hos Regionsrådet i den region, hvor man som forsker har sit virke.

Forskningsprojekter skal som udgangspunkt ikke længere søge tilladelse til videregivelse af personoplysninger hos Datatilsynet, medmindre videregivelsen sker under specifikke omstændigheder. Dog er det et krav, at forskningsprojektet optages på forskningsfortegnelsen i den region, hvor forskningen udføres.

I denne case hjalp vi forskeren med at få overblik over hvilke godkendelser, der skulle indhentes i det planlagte projekt og vi henviste til regionens forskningsfortegnelse. Herudover fik forskeren skitseret processen for dataadgang og vi oplyste om sagsbehandlingstider hos dataleverandører.

Læs om, hvilke projekter der skal anmeldes til den Nationale Videnskabsetiske Komité: https://www.nvk.dk/forsker/naar-du-anmelder/hvilke-projekter-skal-jeg-anmelde

Læs om videregivelse af patientjournaloplysninger i din region: Patientjournaloplysninger til forskning | Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

Læs om videregivelse af personoplysninger i forskningsprojekter hos Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/skoler-og-dagsinstitutioner/generelt-om-forskning-og-statistik


Tag kontakt til os hvis du har brug for vejledning i dit forskningsprojekt. Husk, at vores hjælp er helt gratis.

Vejledningsfunktionen tilbyder first-level support til danske og udenlandske forskere, der har brug for hjælp til krav og processer omkring forskningsprojekter.
Ring til os på tlf.: 2494 7969
Mandag til torsdag kl. 9:00-16:00
Fredag kl. 9:00-15:00