Case 1: Laboratoriedata

 

Cases er eksempler på de spørgsmål og henvendelser vi modtager i Vejledningsfunktionen, som vi gerne vil dele til inspiration for andre.

Hvor findes laboratoriedata? Og hvordan får man adgang?

En forsker ønskede, at koble tidligere indsamlet data med data fra biokemiske analyser. Men hvor skulle det laboratoriedata findes, og hvordan fik man adgang?

Én mulighed er at indhente data gennem patientjournalerne. Tilladelse til, at bruge patientjournaloplysninger i forskningsprojekter skal i de fleste tilfælde søges hos Regionsrådet i den region, man er tilknyttet, hvis der ikke er indhentet forudgående samtykke hos patienten.

Men hvad hvis studiepopulationen er så stor, at det er for ressourcekrævende? Her kan en mulighed være, at indhente data gennem de danske sundhedsregistre.

Data fra klinisk biokemiske og klinisk immunologiske laboratorier kan findes i Laboratoriedatabasen hos Sundhedsdatastyrelsen. Laboratoriedatabasen indeholder analysesvar fra landets store klinisk biokemiske og klinisk immunologiske laboratorier, og relevant data stilles gennem Laboratoriedatabasens Forskertabel til rådighed for forskningsbrug. Dog skal man som forsker være opmærksom på, at perioden, der dækkes af Forskertabellen, varierer fra region til region.

Læs mere om Laboratoriedatabasen her: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale-sundhedsregistre/doedsaarsager-og-biologisk-materiale/laboratoriedatabasen

I denne case hjalp vi forskeren med, at få direkte kontakt til de kontorer i regionerne der varetager udleveringen af data efter Regionsrådet har godkendt ansøgningen om brug af patientjournaloplysninger i forskning. Herudover fik vi skitseret processen for dataadgang og påpeget opmærksomhedspunkter til overvejelse.


Tag kontakt til os hvis du har brug for vejledning i dit forskningsprojekt. Husk, at vores hjælp er helt gratis.

Vejledningsfunktionen tilbyder first-level support til danske og udenlandske forskere, der har brug for hjælp til krav og processer omkring forskningsprojekter.

Ring til os på tlf.: 2494 7969

Mandag til torsdag kl. 9:00-16:00

Fredag kl. 9:00-15:00