Case 3: Ansøgning om adresseudtræk

“Hvilke godkendelser skal der til for at få et udtræk med kontaktoplysninger fra Sundhedsdatastyrelsen med henblik på at rekruttere deltagere til en kohorte?”

Sådan lød spørgsmålet fra en forsker, der henvendte sig til Vejledningsfunktionen.

Skal der i projektet udelukkende udsendes spørgeskemaer, er det ikke nødvendigt at indhente forudgående godkendelse fra National Videnskabsetisk Komité, da spørgeskemaundersøgelser er undtaget fra anmeldelsespligten. I dette tilfælde kan projektet gå direkte til ansøgning om dataudtræk hos Sundhedsdatastyrelsen, efter projektet er godkendt hos den dataansvarlige institution og optaget på den regionale fortegnelse.

Skal der i projektet indsamles fx biologisk materiale eller sensitiv bioinformatisk data, skal projektet anmeldes til National Videnskabsetisk Komité, og godkendelsen herfra skal medsendes i den udtræksansøgning, der sendes til Sundhedsdatastyrelsen. Godkendelsen fra den dataansvarlige institution, efter projektet optages på den regionale fortegnelse, skal også medsendes.

Både National Videnskabsetisk Komité og Sundhedsdatastyrelsen stiller krav til det informations- og rekrutteringsmateriale, der skal udsendes, og materialet skal derfor indgå i ansøgningerne. Det er forskerens ansvar at sikre, at den information deltagerne modtager hverken er stødende eller misvisende, samt, at der informeres tilstrækkeligt om projektet.

I denne case hjalp vi forskeren med at få overblik over hvilke godkendelser, der skulle indhentes i det planlagte projekt, og vi henviste til materiale til udarbejdelse af god deltagerinformation. Se nedenstående links for mere information om ansøgning om adresseudtræk hos Sundhedsdatastyrelsen, anmeldelsespligten og deltagerinformation.

Ansøgning om adresseudtræk hos Sundhedsdatastyrelsen: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice/ansog-om-data/adresseudtrek

Hvilke projekter skal anmeldes til National Videnskabsetisk Komité: https://www.nvk.dk/forsker/naar-du-anmelder/hvilke-projekter-skal-jeg-anmelde

Dokumentkrav for ansøgninger til National Videnskabsetisk Komité: https://www.nvk.dk/forsker/naar-du-anmelder/hvilke-dokumenter-skal-jeg-indsende

Forskertjeklister og hjælpedokumenter fra National Videnskabsetisk Komité: https://www.nvk.dk/forsker/forskertjeklister

 

Tag kontakt til os, hvis du har brug for vejledning i dit forskningsprojekt. Husk, at vores hjælp er helt gratis.

Vejledningsfunktionen tilbyder first-level support til danske og udenlandske forskere, der har brug for hjælp til krav og processer omkring forskningsprojekter.
Ring til os på tlf.: 2494 7969
Mandag til torsdag kl. 9:00-16:00
Fredag kl. 9:00-15:00