Case #17: Hvilken Videnskabsetisk Komité skal der anmeldes til?

 

Cases er eksempler på de spørgsmål og henvendelser, vi modtager i Vejledningsfunktionen, som vi gerne vil dele til inspiration for andre.

En forsker henvendte sig til Vejledningsfunktionen med spørgsmål om, hvilken videnskabsetisk komité vedkommende skulle anmelde sit forskningsprojekt til.

Alle sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter skal anmeldes til en videnskabsetisk komité. (Dog med undtagelser af enkelte forskningsprojekter jf. Komitélovens §14 stk. 2-5.)
I Danmark er der tre forskellige videnskabsetiske komitéer, som forskningsprojekter kan blive anmeldt til.

  1. De Regionale Videnskabsetiske Komitéer (RVK)
  2. Den Nationale Videnskabsetiske Komité (NVK)
  3. De Videnskabsetiske Medicinske Komitéer (VMK)

Alt efter hvilken type forskning der skal udføres, skal der indberettes til en af de tre nævnte komitéer.

  • Som udgangspunkt skal der anmeldes sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med mennesker, samt forsøg med væv, celler, mv. til den regionale komité for det område, hvor den forsøgsansvarlige arbejder. (Dog ikke lægemiddelsforsøg eller medicinsk udstyr, da disse hører under VMK). Hvis der er tale om multicenterforsøg, skal der anmeldes til den regionale komité for det område, hvor den koordinerende forsøgsansvarlige arbejder.

  • Der skal anmeldes til NVK hvis forskningsprojektet omhandler omfattende kortlægning af individets arvemasse, hvori der søges om dispensation fra samtykkekravet efter §10 i komitéloven. Ved sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter med allerede eksisterende genom data eller allerede eksisterende billeddiagnostiske data. Ved psykokirurgi eller forskning på en afdød person som led i udtag af dennes organ.

  • Der skal anmeldes til VMK ved kliniske forsøg med lægemidler, kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr og ved kliniske afprøvning af in-vitro diagnostisk udstyr.

Besøg hjemmesiden for Nationalt Center for Etik for yderligere information: Hvortil skal jeg anmelde? | Nationalt Center for Etik

I denne case hjalp vi forskeren med at præcisere hvilken videnskabsetisk komité vedkommende skulle anmelde sit forskningsprojekt til. Vi medsendte også oplysningerne til den pågældende videnskabsetiske komité i forskerens region.


Tag kontakt til os, hvis du har brug for first-level vejledning i dit forskningsprojekt. Vi tilstræber at besvare alle henvendelser inden for 2-4 hverdage. Husk, at vores hjælp er gratis og at vi – som denne og de tidligere vejledningscases viser – hjælper forskere i både det private og det offentlige regi, danske såvel som udenlandske.

Nyheder fra Vejledningsfunktionen
Vi modtager meget gerne dit forslag hvis du har ønsker til indhold i Vejledningsfunktionens nyhedsbrev. Indsend dit forslag til info@vejledningsfunktionen.dk

Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 10:00-14:00
Fredag kl. 10:00-13:00
Tlf.: (+45) 2494 7969