Case #16: Adgang til data fra Rigsarkivet

Cases er eksempler på spørgsmål og henvendelser, vi modtager i Vejledningsfunktionen, som vi gerne vil dele til inspiration for andre.

En forsker henvendte sig til Vejledningsfunktionen med spørgsmål til, hvad der kræves for at få adgang til data ved Rigsarkivet.

Rigsarkivet har to forskellige typer datasæts tilgængelige hos dem:

  1. Datasæt som er frit tilgængelige.
    Disse typer datasæt kræver ikke nogle godkendelser eller ansøgninger, før man kan få adgang til dem. Disse typer datasæt omhandler typisk data der er ældre end 20 år, og som ikke indeholder personoplysninger og kan downloades fra Rigsarkivet

  2. Datasæt som ikke er frit tilgængelige.
    Disse typer datasæt kræver, at man søger om tilladelse til at få adgang til dem hos Rigsarkivet. Alt efter hvor gammelt og hvilken type data datasættet indeholder, kræver det forskellige godkendelser, før Rigsarkivet kan udlevere datasættet.

a. Hvis datasættet er yngre end 20 år gammelt, skal Rigsarkivet indhente tilsagn fra den forsker eller myndighed, som har skabt datasættet, før data må udleveres.

b. Hvis datasættet indeholder personoplysninger og er yngre end 75 år gammelt, skal Rigsarkivet desuden indhente godkendelse fra Datatilsynet, før data kan udleveres.

Ønskes yderligere information, se Rigsarkivets hjemmeside: Forskerservice – Rigsarkivet

I denne case hjalp vi forskeren med at få et overblik over, hvordan man ansøger data hos Rigsarkivet, afhængig af datatype. Vi medsendte også kontaktoplysninger til Rigsarkivet, så forskeren kunne kontakte dem, hvis der opstod specifikke spørgsmål til de enkelte datasæt.

Tag kontakt til os, hvis du har brug for first-level vejledning i dit forskningsprojekt. Vi tilstræber at besvare alle henvendelser inden for 2-4 hverdage. Husk, at vores hjælp er gratis og at vi – som denne og de tidligere vejledningscases viser – hjælper forskere i både det private og det offentlige regi, danske såvel som udenlandske.

Nyheder fra Vejledningsfunktionen
Vi modtager meget gerne dit forslag hvis du har ønsker til indhold i Vejledningsfunktionens nyhedsbrev. Indsend dit forslag til info@vejledningsfunktionen.dk

Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 10:00-14:00
Fredag kl. 10:00-13:00
Tlf.: (+45) 2494 7969