Case 11: Kvalitetssikringsprojekt


Cases er eksempler på de spørgsmål og henvendelser, vi modtager i Vejledningsfunktionen, som vi gerne vil dele til inspiration for andre.

En forsker henvendte sig til Vejledningsfunktionen med et spørgsmål om, hvordan et kvalitetssikringsprojekt defineres.

Kvalitetssikringsprojekter skal ikke anmeldes til komitésystemet. Det er hospitalsledelsen der hvor du arbejder, der godkender kvalitetsprojekter. Kvalitetsprojekter skal heller ikke anmeldes til der etiske komitésystem, og skal der søges om videregivelse af patientjournaloplysninger skal der rettes henvendelse til ledelsen på det behandlingssted der er i besiddelse af oplysningerne, i stedet for Regionsrådet. Kendetegnende ved kvalitetssikringsprojekter er, at man ikke forsøger at skabe ny værdifuld viden, men at man derimod undersøger sig selv eller sit produkt. Overordnet kan man kigge på fire parametre og vurdere disse for at afgøre, om ens projekt er et kvalitetssikringsprojekt:

  • Formål med projektet: Formålet er oftest at sikre eller udvikle kvalitet i udredning, behandling, arbejdsmetode mv. lokalt. Formålet er oftest driftsnært, f.eks. undersøge opnåede behandlingsresultater for en given patientgruppe.
  • Metode: Kvalitetssikringsprojekter er oftest uden en specifik hypotese og kan være afdækkende/eksplorative.
  • Målgruppe for resultater: Målgruppen er typisk den lokale afdelingsledelse eller medarbejdere. Formidling kan være en intern rapport eller en publikation i et kvalitetstidsskrift.
  • Økonomi: Kvalitetssikringsprojekter er oftest internt finansieret af egen organisation

De fire ovenstående parametre er vejledende, og hver af de fem regioner har deres egne definitioner på et kvalitetssikringsprojekt. Hvis du er i tvivl om hvorvidt dit projekt er kvalitet eller forskning anbefaler vi derfor, at du tager kontakt til juristerne i din region.

 

I denne case hjalp vi forskeren med information omkring forskellene på et kvalitetssikringsprojekt og et forskningsprojekt og videresendte kontaktoplysninger til juristerne i den region, forskeren havde sit virke. Tag kontakt til os, hvis du har brug for first-level vejledning i dit forskningsprojekt. Vi tilstræber at besvare alle henvendelser inden for 2-4 hverdage. Husk, at vores hjælp er helt gratis, og at vi hjælper forskere i både det private og det offentlige regi, danske såvel som udenlandske.

Skriv til os her på LinkedIn, send os en mail på info@vejledningsfunktionen.dk eller ring til os på tlf. 2494 7969

Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00