Case 12: Hjemsendelse fra Forskerservice

 

Cases er eksempler på de spørgsmål og henvendelser, vi modtager i Vejledningsfunktionen, som vi gerne vil dele til inspiration for andre.

En forsker henvendte sig til Vejledningsfunktionen for at få vejledning i, hvordan filer fra Forskermaskinen kunne hjemsendes. Forskeren var interesseret i selve koden for at kunne genbruge denne til fremtidige lignende projekter.

Forskerservice hører under Sundhedsdatastyrelsen (SDS), og der gælder faste retningslinjer og regler for hjemsendelse af filer fra Forskermaskinen. Det er nemlig ikke tilladt at hjemsende informationer, hvor enkeltpersoner kan genkendes i data. I visse filtyper kan disse f.eks. findes i kodningsfiler eller i indsatte kommentarer, men individoplysninger kan også findes i tabeller og grafer hvis data ikke er aggregeret tilstrækkeligt. Her skal man som forsker være opmærksom på, at SDS ikke tillader aggregering i grupper af mindre end fem individer, men kræver at mindre grupper benævnes <5. Danmarks Statistik udbyder en tilsvarende Forskermaskine, og her tillades aggregering i grupper ned til tre individer. Reglerne er gældende uanset hvilket statistikprogram, du bruger.

Al hjemsendelse fra Forskermaskinen sker på eget ansvar, og forskeren skal derfor foretage en manuel kontrol af alle filer, inden de hjemsendes. Derfor anbefales det, at de to nedenstående dokumenter gennemlæses grundigt:

Hjemsendelse af analyseresultater (særligt, hvad man må og ikke må hjemsende):

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/forskerservice/retningslinjer-for-hjemsendelse-af-analyseresultater_2018_07_03.pdf?la=da

Databehandling på Forskermaskine (Se side 6 for afsnit om vejledning til hjemsendelse af filer):

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/forskerservice/databehandling-pa-forskermaskinen.pdf?la=da

 

Vi anbefaler desuden, at man til enhver tid finder information om gældende retningslinjer og regler på SDS’ hjemmeside. Er der yderligere tvivlsspørgsmål, anbefaler vi, at man tager kontakt til SDS.

 

I denne case hjalp vi forskeren med information omkring retningslinjer og regler for hjemsendelse fra Forskermaskinen. VI videresendte vejledningsdokumenter fra Sundhedsdatastyrelsen for yderligere uddybning af disse retningslinjer og regler. Tag kontakt til os, hvis du har brug for first-level vejledning i dit forskningsprojekt. Vi tilstræber at besvare alle henvendelser inden for 2-4 hverdage. Husk, at vores hjælp er helt gratis, og at vi hjælper forskere i både det private og det offentlige regi, danske såvel som udenlandske.

Skriv til os her på LinkedIn, sens os en mail på info@vejledningsfunktionen.dk eller ring til os på tlf. 2494 7969

Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00