Adgang til patientjournaldata


Vejledningsfunktionen modtager ofte henvendelser vedrørende adgang til patientjournaldata. Derfor har vi lavet en oversigt over, hvordan patientjournaldata kan tilgås.

Når man skal have adgang til patientjournaldata er der overordnet fire måder man kan indhente tilladelse til dette:

1. Samtykke fra patienten
Man kan få adgang til patientjournaler direkte fra patienterne, hvis man har indhentet et skriftligt samtykke. Dog skal man være opmærksom på, at samtykke frafalder senest 1 år efter det er givet, og skal herefter indhentes igen.

2. Godkendelse af Videnskabsetisk Komité
Hvis forskningsprojektet kræver en videnskabsetisk komités godkendelse, f.eks. hvis projektet indeholder menneskeligt biologisk materiale eller sensitive bioinformatiske data m.m., så kan man også blive godkendt til at indhente patientjournaldata derigennem. Læs mere om hvad der skal anmeldes ved Videnskabsetisk Komité på følgende hjemmeside: Hvad skal jeg anmelde? | Nationalt Center for Etik
Det skal påpeges, at der kun gives tilladelse til videregivelse af patientjournaloplysninger, dvs. forskeren skal selv tage kontakt til den pågældende afdeling der skal udlevere patientjournaloplysningerne og lave nærmere aftale om udlevering.

3. Godkendelse fra Regionsrådet
Hvis forskningsprojektet ikke kræver en videnskabsetisk godkendelse, kan Regionsrådet i den region forskeren har sit virke, give godkendelse til videregivelse af patientjournaloplysninger.
Det skal igen påpeges, at der kun gives tilladelse til videregivelse af patientjournaloplysninger, dvs. forskeren skal selv tage kontakt til den pågældende afdeling der skal udlevere patientjournaloplysningerne og lave nærmere aftale om udlevering.

4. Kvalitetssikrings- eller kvalitetsudviklingsprojekter
Indhentning af patientjournaloplysninger til brug for kvalitetssikrings- eller kvalitetsudviklingsprojekter skal alene godkendes af ledelsen på behandlingsstedet, jf. sundhedslovens § 42 d, stk. 2.
Det kan i nogle tilfælde være svært at definere om ens projekt går inden under forsknings- eller kvalitetsprojekt. Det anbefales derfor, at der i tvivlstilfælde tages kontakt til den stedlige sygehusledelse for en afklaring af dette.

På Vejledningsfunktionens hjemmeside kan du finde guides til dataadgang og godkendelser, hvor du kan læse mere om hvordan du får adgang til patientjournaldata, samt finde links til Regionsrådene.

Husk, at Vejledningsfunktionen er et gratis vejledningstilbud til både offentlige og private forskere, danske såvel som udenlandske og at du altid kan skrive til info@vejledningsfunktionen.dk eller ringe til os på tlf. 2494 7969.

Nyheder fra Vejledningsfunktionen
Vi modtager meget gerne dit forslag hvis du har ønsker til indhold i Vejledningsfunktionens nyhedsbrev. Indsend dit forslag til info@vejledningsfunktionen.dk

Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 10:00-14:00
Fredag kl. 10:00-13:00
Tlf.: (+45) 2494 7969