Hvilken Videnskabsetisk Komité skal der anmeldes til?


Vejledningsfunktionen modtager ofte henvendelser vedrørende hvilken Videnskabsetisk Komité et forskningsprojekt skal anmeldes til. Derfor har vi lavet en oversigt over, hvad der skal anmeldes til de enkelte komitéer.

Alle sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter skal anmeldes til en videnskabsetisk komité. (Dog med undtagelser af enkelte forskningsprojekter jf. Komitélovens §14 stk. 2-5.) I Danmark er der tre forskellige videnskabsetiske komitéer, som forskningsprojekter kan blive anmeldt til.

 1. De Regionale Videnskabsetiske Komitéer (RVK)
 2. Den Nationale Videnskabsetiske Komité (NVK)
 3. De Videnskabsetiske Medicinske Komitéer (VMK)

Alt efter hvilken type forskning der skal udføres, skal der indberettes til en af de tre nævnte komitéer.

 • De Regionale Videnskabsetiske Komitéer (RVK)
  Som udgangspunkt skal der anmeldes sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med mennesker, samt forsøg med væv, celler, mv. til den regionale komité for det område, hvor den forsøgsansvarlige arbejder. (Dog ikke lægemiddelsforsøg eller medicinsk udstyr, da disse hører under VMK). Hvis der er tale om multicenterforsøg, skal der anmeldes til den regionale komité for det område, hvor den koordinerende forsøgsansvarlige arbejder.

 • Den Nationale Videnskabsetiske Komité (NVK)
  Der skal anmeldes til NVK ved forskningsprojekter der vedrører særligt komplekse områder:
  • Omfattende kortlægning af individets arvemasse, hvori der søges om dispensation efter § 10 i komitéloven
  • Psykokirurgi
  • Forskning på en afdød person som led i udtag af dennes organ(er)
  • Sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter uden biologisk materiale med allerede eksisterende genom data eller allerede eksisterende billediagnostiske data

 • De Videnskabsetiske Medicinske Komitéer (VMK)
  Der skal anmeldes til VMK ved forskningsprojekter der vedrører:
  • Klinisk forsøg med lægemidler (Anmeldes via Clinical Trials Information System (CTIS))
  • Klinisk afprøvning af medicinsk udstyr
  • Klinisk afprøvning af in vitro-diagnostisk udstyr

Du kan læse mere om, hvad der skal anmeldes og hvortil der skal anmeldes, på Nationalt Center for Etiks hjemmeside:
Hvad skal jeg anmelde? | Nationalt Center for Etik
Hvortil skal jeg anmelde? | Nationalt Center for Etik

På Vejledningsfunktionens hjemmeside kan du finde guides til dataadgang og godkendelser, hvor du kan læse mere om hvordan du søger hos de forskellige videnskabsetiske komitéer, samt finde links til de enkelte regionale videnskabsetiske komitéer.

Husk, at Vejledningsfunktionen er et gratis vejledningstilbud til både offentlige og private forskere, danske såvel som udenlandske og at du altid kan skrive til info@vejledningsfunktionen.dk eller ringe til os på tlf. 2494 7969.

Nyheder fra Vejledningsfunktionen
Vi modtager meget gerne dit forslag hvis du har ønsker til indhold i Vejledningsfunktionens nyhedsbrev. Indsend dit forslag til info@vejledningsfunktionen.dk

Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 10:00-14:00
Fredag kl. 10:00-13:00
Tlf.: (+45) 2494 7969