Danske og engelske webinar videoer


Vejledningsfunktionen har i løbet af 2023 afholdt webinarer omkring forskellige datakilder og krav og processer man som forsker kan møde, når man ansøger forskellige typer data.

Grundet stor efterspørgsel har vi inden sommerferien lavet videoer af vores webinarer på dansk, som alle er tilgængelige på Vejledningsfunktionens hjemmeside.

Da Vejledningsfunktionen også har en del udenlandske brugere og forespørgsler, har vi i løbet af efteråret, lanceret engelske videoer af webinarene.
Vi kan nu præsentere den sidste engelske webinar video omhandlende biobanker, som netop er blevet lanceret på Vejledningsfunktionens hjemmeside.

I videoen præsenterer vi hvad biobanker er, og hvordan de kan bruges i forskning med sundhedsdata. Videoen giver også en introduktion til de mest essentielle aspekter omkring biobanker, og fortæller om Regionernes Bio- og Genombank, samt Danmarks Nationale Biobank.

Du kan finde både danske og engelske webinar videoer om følgende emner på hjemmesiden:

  • Biobanker
  • Kliniske forsøg
  • Kliniske kvalitetsdatabaser
  • Registerdata
  • Patientjournaldata

Alle de danske webinar videoer kan findes på følgende link: Videoer af webinarer | Vejledningsfunktionen og alle de engelske webinar videoer kan findes på følgende link: Videos of webinars | Vejledningsfunktionen.

Vejledningsfunktionen vil gerne takke alle interessenter, som har været med til at kvalitetssikre videoerne, og håber, at dette initiativ kan bidrage med viden, som kan forenkle adgangen til sundhedsdata.

Husk, at Vejledningsfunktionen er et gratis vejledningstilbud til både offentlige og private forskere, danske såvel som udenlandske og at du altid kan skrive til info@vejledningsfunktionen.dk eller ringe til os på tlf. 2494 7969.

Nyheder fra Vejledningsfunktionen
Vi modtager meget gerne dit forslag hvis du har ønsker til indhold i Vejledningsfunktionens nyhedsbrev. Indsend dit forslag til info@vejledningsfunktionen.dk

Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 10:00-14:00
Fredag kl. 10:00-13:00
Tlf.: (+45) 2494 7969