Video om biobanker på Vejledningsfunktionens hjemmeside

 

Vejledningsfunktionen tilbyder first-level vejledning om de rammer og krav, man som forsker kan møde ved projektansøgninger og ansøgning om adgang til sundhedsdata.

Som en del af vores services har vi i løbet af foråret 2023 afholdt webinarer omkring forskellige datakilder og krav og processer man som forsker kan møde, når man ansøger forskellige typer data.
Grundet stor efterspørgsel har vi inden sommerferien lavet videoer af vores webinarer, som løbende er blevet lanceret på Vejledningsfunktionens hjemmeside.
Der ligger allerede videoer om følgende emner på hjemmesiden:

  • Kliniske kvalitetsdatabaser
  • Kliniske forsøg
  • Patientjournaldata
  • Registerdata

Den nyeste og sidste tilføjelse er vores video om biobanker.

Videoen giver en introduktion til de mest essentielle aspekter omkring biobanker og hvordan biobanker kan bruges i forskning med sundhedsdata, samt information om Regionernes Bio- og Genombank og Danmarks Nationale Biobank.
I kan finde alle videoerne her på vores hjemmeside: Videoer af webinarer | Vejledningsfunktionen

Vi håber, at dette initiativ kan bidrage med viden, som kan forenkle adgangen til sundhedsdata.

Husk, at Vejledningsfunktionen er et gratis vejledningstilbud til både offentlige og private forskere, danske såvel som udenlandske og at du altid kan skrive til info@vejledningsfunktionen.dk eller ringe til os på tlf. 2494 7969

Nyheder fra Vejledningsfunktionen
Vi modtager meget gerne dit forslag hvis du har ønsker til indhold i Vejledningsfunktionens nyhedsbrev. Indsend dit forslag til info@vejledningsfunktionen.dk

Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 10:00-14:00
Fredag kl. 10:00-13:00
Tlf.: (+45) 2494 7969