Vejledningsfunktionen ophører


Som en del af det fællesoffentlige initiativ ”Én Indgang til Sundhedsdata” og med finansiering fra national side har forskerstøtteenheden OPEN i Region Syddanmark varetaget projektet ”Vejledningsfunktionen”. Vejledningsfunktionens formål har været at tilbyde first-level vejledning om de rammer og krav, man som forsker kan møde ved projektansøgninger og ansøgning om adgang til sundhedsdata.

Vejledningsfunktionen har i perioden 2021-2023 ydet direkte vejledning til forskere og lavet flere understøttende produkter til gavn for forskere og klinikere, bl.a. guides til dataadgang, godkendelsesprocesdure for alle projekt- og godkendelsestyper og webinarer m.v.
Projektet ”Vejledningsfunktionen” afsluttes ved årsskiftet, og materiale og erfaringsindsamling overdrages til Sundhedsdatastyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, så det kan indgå i det videre arbejde med ”Visionen for bedre brug af sundhedsdata”.

Fra 2024 kan henvendelse vedr. Vejledningsfunktionen rettes til Sundhedsdatastyrelsen Forside – Sundhedsdatastyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet | Indenrigs- og Sundhedsministeriet (sum.dk).

Spørgsmål vedr. forskerstøtte til forskere i Region Syddanmark kan rettes til OPEN OPEN – Open Patient data Explorative Network – forside (rsyd.dk), og OPENs services til forskere i Region Syddanmark fortsætter uforandret.

Vejledningsfunktionen fortsætter med normal drift til udgangen af 2023 og vil stadig stå til rådighed for vejledninger, udsendelse af nyhedsbreve og vedligeholdelse af hjemmeside. Hjemmesiden forventes at være tilgængelig i 2024 også.

OPEN takker for den tillid de fællesoffentlige arbejds- og styregrupper har vist os, og vi er glade for at have hjulpet de mange brugere, der har anvendt Vejledningsfunktionens hjemmeside og modtaget direkte vejledning.

De ansatte i Vejledningsfunktionen vil personligt også gerne takke alle brugere og interessenter, som har bidraget til at udvikle de mange tiltag, der er tilgængelige på www.vejledningsfunktionen.dk.

Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 10:00-14:00
Fredag kl. 10:00-13:00
Tlf.: (+45) 2494 7969
Mail: info@vejledningsfunktionen.dk