Udelukkende interview og/eller spørgeskemaundersøgelse.
Eller et kvalitetsudviklings- eller kvalitetssikringsprojekt?

Klik Ja eller Nej til de følgende udsagn, og få vejledning i, hvilke godkendelser eller krav der er til dit studie.

(Denne guide skal kun ses som en hjælp, og ikke som et endeligt svar. Ved tvivl, kontakt da de pågældende myndigheder.)

START HER

Er dit forøg udelukkende et
interview og/eller spørgeskemaundersøgelse?

Grundstrukturen af et interview er en samtale mellem interviewer og respondent. Et interview kan bestå af lukkede spørgsmål (fx ja/nej), så de minder om et spørgeskema (se survey), men oftest vil et interview bestå af relativt få, men åbne spørgsmål, som respondenten kan give sig god tid til at besvare med egne ord (det kvalitative interview).

Et spørgeskemaundersøgelse eller survey kan defineres som enhver kvantitativ undersøgelse, hvor respondenter svarer på et spørgeskema.

Kilder:
Interviews (au.dk)
Surveys (au.dk)

Er dit projekt et kvalitetsprojekt
(kvalitetsudvikling eller kvalitetssikring)?

Ved kvalitetsprojekter (kvalitetssikring eller kvalitetsudvikling) er formålet at sikre eller udvikle og forbedre kvalitet i patientbehandlingen. Kvalitetsprojekter er derfor tæt på den almindelige drift på afdelingerne, og giver viden lokalt i organisationen om kvaliteten af det undersøgte.
Det primære formål med undersøgelsen er ikke i sig selv, at erhverve generaliserbar viden om sygdommes opståen mv.

Kilde:
Forsknings- eller kvalitetsprojekt? – Sundhed Fagperson (rm.dk)

Skal du bruge oplysninger fra patientjournaler?

Ved en patientjournal forstås notater, som oplyser om patientens tilstand, den planlagte og udførte behandling m.v. Optegnelser, der i øvrigt indeholder oplysninger om rent private forhold og andre fortrolige oplysninger om patienten, er også en del af patientjournalen, hvis disse oplysninger er af betydning for den aktuelle behandling.

Biologiske prøver er ikke omfattet af patientjournalen, men resultater af analyser og undersøgelser af biologiske prøver er en del af patientjournalen.

Kilde:
Journalføringsbekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Du svarede følgende

 • JA – Udelukkende interview og/eller spørgeskemaundersøgelse.
  Eller et kvalitetsudviklings- eller kvalitetssikringsprojekt?
 • JA – Udelukkende interview og/eller spørgeskemaundersøgelse.

Du skal søge følgende godkendelser:

Sundhedsvidenskabelige spørgeskemaundersøgelser og interviewundersøgelser, som ikke omfatter menneskeligt biologisk materiale, skal ikke anmeldes til en Videnskabs Etisk Komité. (komitélovens § 14, stk. 2).

Anbefalede kilder for mere information:
Hvad skal jeg anmelde? | Nationalt Center for Etik

Du svarede følgende

 • JA – Udelukkende interview og/eller spørgeskemaundersøgelse.
  Eller et kvalitetsudviklings- eller kvalitetssikringsprojekt?
 • NEJ – Udelukkende interview og/eller spørgeskemaundersøgelse.
 • NEJ – Er dit projekt et kvalitetsprojekt?

Du skal søge følgende godkendelser:

Kan ikke specificere projekttypen.

Prøv igen, eller kontakt Vejledningsfunktionen.

Du svarede følgende

 • JA – Udelukkende interview og/eller spørgeskemaundersøgelse.
  Eller et kvalitetsudviklings- eller kvalitetssikringsprojekt?
 • NEJ – Udelukkende interview og/eller spørgeskemaundersøgelse.
 • JA – Er dit projekt et kvalitetsprojekt?
 • JA – Skal du bruge oplysninger fra patientjournaler?

Du skal gøre følgende:

Kvalitetsprojekter som ønsker videregivelse af journaloplysninger skal henvende sig til direktionen på behandlingsstedet.

Anbefalede kilder for mere information:
Patientjournaloplysninger til forskning, statistik eller planlægning (regionsyddanmark.dk)

Du svarede følgende

 • JA – Udelukkende interview og/eller spørgeskemaundersøgelse.
  Eller et kvalitetsudviklings- eller kvalitetssikringsprojekt?
 • NEJ – Udelukkende interview og/eller spørgeskemaundersøgelse.
 • JA – Er dit projekt et kvalitetsprojekt?
 • NEJ – Skal du bruge oplysninger fra patientjournaler?

Du skal gøre følgende:

Søg godkendelse internt ved behandlingsstedets ledelse.