Få besøg af Vejledningsfunktionen


Er du en del af en forskergruppe? Vejleder du unge forskere? Underviser du?

I Vejledningsfunktionen vil vi rigtig gerne fortælle om, hvem vi er, og hvordan vi kan hjælpe dig og dine kollegaer med at understøtte Jeres forskningsprojekter. Vi kommer gerne på besøg uanset hvor mange I er eller hvor i Danmark I befinder jer. Møderne kan også afholdes  virtuelt, hvis det passer bedre for dig og dine kollegaer.

Vi har allerede besøgt et nationalt møde for hæmatologiske projektsygeplejesker og forskningsassistenter afholdt af AbbVie i Region Hovedstaden, BI-kontoret og Datastøttecenteret i både Region Midtjylland og Region Nordjylland, NIDO på Regionshospitalet Gødstrup, og RAIN i Syddansk Sundhedsinnovation. Disse besøg og meget mere kan du læse om på vores LinkedIn profil.

Vejledningsfunktionen tilbyder first-level vejledning om de rammer og krav, man som forsker kan møde ved projektansøgninger og ansøgning om adgang til sundhedsdata. Funktionen er et gratis vejledningstilbud til både offentlige og private forskere, danske såvel som udenlandske. Vejledningsfunktionen er en del af Én Indgang til Sundhedsdata, der er Sundhedsministeriets og Danske Regioners nye sundhedsdataservice.

Er du interesseret i at aftale et møde eller vil du høre mere om vores services? Send os en mail på info@vejledningsfunktionen.dk eller ring til os på tlf.: 2494 7969

Mandag til torsdag kl. 9:00-16:00
Fredag kl. 9:00-15:00