Case 7: Kommunale sundhedsdata

Cases er eksempler på de spørgsmål og henvendelser, vi modtager i Vejledningsfunktionen, som vi gerne vil dele til inspiration for andre.

En forsker kontaktede Vejledningsfunktionen for at få information om reglerne for ansøgning om kommunernes sundhedsdata, herunder særlig data om hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejehjemsbeboere.

Det sundhedsdata, som forskeren efterspurgte, hører under kommunale sundhedsindikatorer og patientjournaloplysninger. En forsker kan søge om adgang til data til brug i et konkret forskningsprojekt. Indtil sommeren 2020 skulle forskerne ansøge om adgang hos Styrelsen for Patientsikkerhed, men i dag skal forskeren søge om adgang hos det Regionsråd, forskeren har sit virke i. Dette gælder for både nye ansøgninger og eventuelle tillægsansøgninger – f.eks. hvis forskeren vil ændre tidsperioden el. anmode om yderligere oplysninger.

Regionsrådene har som tommelfingerregel en sagsbehandlingstid på 35 kalenderdage, og det er derfor vigtigt, at forskeren undgår mangler i sin ansøgning, da dette vil medføre unødvendig forlængelse af sagsbehandlingstiden. Der er dog visse situationer, hvor forskningsprojektet ikke skal søge om godkendelse ved Regionsrådene:

  • Hvis patienterne har givet skriftligt samtykke til videregivelse af patientjournaloplysningerne til det konkrete forskningsprojekt.
  • Hvis videregivelse af oplysninger sker fra godkendte databaser, eks. en klinisk kvalitetsdatabase. Forskerens ansøgning om videregivelse skal her sendes til databasens administrator.
  • Hvis Videnskabsetisk Komité (VEK) har givet tilladelse til det konkrete projekt, og denne tilladelse omfatter videregivelse af oplysninger fra patientjournaler.

Man skal som forsker være opmærksom på, at Regionsrådet eller VEK kun udsteder selve godkendelsen. Det er forskerens eget ansvar at aftale de praktiske detaljer omkring videregivelse af data med de pågældende afdelinger.

Læs mere om patientjournaloplysninger fra Region Midtjylland her:

Anvendelse af journaloplysninger/oplysninger fra patientbehandling til brug i forskningsprojekt – Sundhed Fagperson (rm.dk)

Læs mere om patientjournaloplysninger fra Region Nordjylland her:

Videregivelse af patientjournaloplysninger til forskning, statistik og planlægning

Læs mere om patientjournaloplysninger fra Region Syddanmark her:

https://regionsyddanmark.dk/fagfolk/forskning/patientjournaloplysninger-til-forskning-statistik-eller-planlaegning

Læs mere om patientjournaloplysninger fra Region Sjælland her:

Journaloplysninger til brug i forskning – Region Sjælland – Vi er til for dig (regionsjaelland.dk)

Læs mere om patientjournaloplysninger fra Region Hovedstaden her:

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Forskning-og-innovation/jura-og-data/Forskning-i-helbredsoplysninger-registerforskning/Sider/Forskning-i-helbredsoplysninger.aspx (Udgået link)

I denne case hjælp vi forskeren med at få et overordnet overblik over reglerne for ansøgning om dataadgang hos Regionsrådene og videresendte uddybende informationer omkring ansøgningsprocessen hos den region, forskeren havde sit virke i.

Tag kontakt til os, hvis du har brug for first-level vejledning i dit forskningsprojekt. Vi tilstræber at besvare alle henvendelser inden for 2-4 hverdage. Husk, at vores hjælp er helt gratis og at vi hjælper forskere i både det private og det offentlige regi, danske såvel som udenlandske.

Skriv til os her på LinkedIn, send os en mail på info@vejledningsfunktionen.dk eller ring til os på tlf. 2494 7969

Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00