Case 6: FAIR-Principperne og forskningsdata

Cases er eksempler på de spørgsmål og henvendelser, vi modtager i Vejledningsfunktionen, som vi gerne vil dele til inspiration for andre.

En forsker henvendte sig til Vejledningsfunktionen for at høre om der fandtes materiale, der kunne forklare FAIR-principperne.

FAIR-principperne har til formål at fungere som guideline for at øge tilgængelighed og genanvendelighed af data og metadata. FAIR-principperne opdeles i fire kategorier:

  • Findability: Principper, der skal opfyldes for at sikre datas søgbarhed. Data skal have beskrivende metadata, da metadata er essentielt for at kunne finde datasæt, inkl. tilhørende information
  • Accessibility: Principper, der skal opfyldes for at sikre datas tilgængelighed. Eftersom data skal kunne læses af både mennesker og maskiner, skal data og metadata tilrettelægges på en måde, der gør det enkelt at få fat i (meta)dataet, inkl. tilhørende information.
  • Interoperability: Principper, der skal opfyldes for, at data kan integreres med andet data, altså interoperabiliten. Principperne sikrer desuden, at data kan interagere med applikationer eller værktøjer til analyse, opbevaring og bearbejdelse. Derfor skal metadata og datas variabler være beskrevet i henhold til internationale standarder, terminologier og klassifikationer, således at data kan anvendes sammen med andre datakilder.
  • Reuse: Principper, der skal opfyldes for at sikre genanvendeligheden. Denne sikres gennem velbeskrevet metadata og data, der kan repliceres og kombineres i andre sammenhænge. Metadata kan bl.a. beskrive vilkårene for genbrug af datasættet, hvordan datasættet er bearbejdet og datakvaliteten.

FAIR-principperne er hensigtsmæssige at bruge for at understøtte forvaltning af data og metadata, men også for at støtte op om processer omkring deling og genanvendelse af sundhedsdata.

Læs mere om FAIR-principperne fra projektet ”FAIR på tværs”:

https://forskningsdata.dk/fairytale/about/

Læs mere om FAIR-principperne og de værktøjer, der er udarbejdet for at forbedre implementeringen af principperne:

https://www.deic.dk/da/data-management/vejledninger-og-guides/introduktion-til-fair 

I denne case hjalp vi forskeren med at få et dybere indblik i FAIR-principperne og fremsendte desuden materiale, der forklarede og uddybede FAIR-principperne.

Tag kontakt til os, hvis du har brug for first-level vejledning i dit forskningsprojekt. Vi tilstræber at besvare alle henvendelser inden for 2-4 hverdage. Husk, at vores hjælp er helt gratis og at vi – som denne og de tidligere #vejledningscases viser – hjælper forskere i både det private og det offentlige regi, danske såvel som udenlandske.

Skriv til os her på LinkedIn, send en mail på info@vejledningsfunktionen.dk eller ring til os på tlf. 2494 7969

Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00