Case #19: Adgang til biologisk materiale fra Regionernes Bio- og Genombank

Cases er eksempler på de spørgsmål og henvendelser vi modtager i Vejledningsfunktionen, som vi gerne vil dele til inspiration for andre.

En forsker henvendte sig til Vejledningsfunktionen med spørgsmål til hvordan man får adgang til data hos Regionernes Bio- og Genombank.

Regionernes Bio- og Genombank (RBGB) er en landsdækkende struktur for regionernes biobanker og arbejder for at sikre biologisk materiale til den enkelte borgers egen udredning og behandling og har derudover også til formål at understøtte sundhedsforskning.
På nuværende tidspunkt favner RBGB i alt 10 biobanker. Disse fordeler sig med 8 kliniske biobanker: Dansk CancerBiobank, Dansk ReumaBiobank, Dansk COVID-19 Biobank, Dansk Genetisk Biobank, Dansk ScreeningBiobank, Dansk DermaBiobank, Dansk DiabetesBiobank og Dansk Øjenbiobank. RBGB indbefatter desuden biobanker til andre formål, heriblandt Dansk BloddonorBiobank og Dansk ForskningsBiobank. Strukturen udvides løbende og vil med tiden rumme flere biobanker.
Man kan indgå et samarbejde med RBGB og tilgå deres biologiske materialer til forskningsprojekter.

Ansøgningsprocessen for at få adgang til biologisk materiale er følgende:

1.
Kontakt RBGB inden projektet anmeldes til videnskabsetisk komité og fortegnelsen og evt. andre myndigheder

Hvis en forsker påtænker at indsamle prøver via RBGB, opfordres vedkommende til  at henvende sig til RBGB. Dette skyldes at RBGBs rolle og dataflowet skal beskrives korrekt, hvilket RBGB-sekretariatet gerne hjælper med.

2.
Anmeld projektet til videnskabsetisk komité og fortegnelsen og evt. andre myndigheder

Alle forskningsprojekter som indeholder menneskeligt biologisk materiale, skal ifølge Dansk lovgivning godkendes ved en videnskabsetisk komité, før de må udføres. Hvilken videnskabsetisk komité godkendelsen skal indhentes fra, afhænger af hvad forskningsprojekt omhandler. Hvis du ønsker at læse mere om hvad der skal anmeldes til de forskellige videnskabsetiske komitéer, kan du finde mere information på deres hjemmeside: Hvortil skal jeg anmelde? | Nationalt Center for Etik

3.
Indsend ansøgningsskema til RBGB

RBGB’s ansøgningsskema anvendes både til regionale og nationale forespørgsler.
Ved regionale/lokale forespørgsler sendes ansøgningsskemaet til biobankcenteret eller sekretariatet
Ved ansøgning om prøver og data fra hele landet, sendes ansøgningsskemaet altid til sekretariatet for RBGB.

4.
Adgang til materiale

Baseret på ansøgningsskemaet laver RBGB-sekretariatet eller den lokale centerprojektleder en udsøgning på materialet. RBGB-sekretariatet står for den samlede koordinering af indsamlingen og udleveringen til det ansøgte projekt. Herefter vil de relevante fraktioner blive fremfundet og sendt til aftalte leveringsadresse.
For yderligere information, se RBGB’s hjemmeside rbgb.dk, alternativt via: RBGB.dk – RBGB (regioner.dk)

I denne case guidede vi forskeren i ansøgningsprocessen og dataadgang, samt vi videregav kontaktinformationerne til Regionernes Bio- og Genombanks sekretariat, som forskeren kunne kontakte for yderligere information.

Tag kontakt til os, hvis du har brug for first-level vejledning i dit forskningsprojekt. Vi tilstræber at besvare alle henvendelser inden for 2-4 hverdage. Husk, at vores hjælp er gratis og at vi – som denne og de tidligere vejledningscases viser – hjælper forskere i både det private og det offentlige regi, danske såvel som udenlandske.

Nyheder fra Vejledningsfunktionen
Vi modtager meget gerne dit forslag hvis du har ønsker til indhold i Vejledningsfunktionens nyhedsbrev. Indsend dit forslag til info@vejledningsfunktionen.dk

Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 10:00-14:00
Fredag kl. 10:00-13:00
Tlf.: (+45) 2494 7969