Case #18: Adgang til patientjournaloplysninger

Cases er eksempler på de spørgsmål og henvendelser vi modtager i Vejledningsfunktionen, som vi gerne vil dele til inspiration for andre.

En forsker henvendte sig til Vejledningsfunktionen, da vedkommende havde spørgsmål til adgang til patientjournaldata.
Når man skal have adgang til patientjournaldata er der overordnet fire måder man kan indhente tilladelse til dette på:

  1. Samtykke fra patienten
  2. Godkendelse af Videnskabsetisk Komité
  3. Godkendelse fra Regionsrådet
  4. Kvalitetssikrings- eller kvalitetsudviklingsprojekter

1.
Man kan få adgang til patientjournaler direkte fra patienterne, hvis man har indhentet et skriftligt samtykke. Dog skal man være opmærksom på, at samtykket frafalder senest 1 år efter det er givet, og skal herefter indhentes igen.

2.
Hvis forskningsprojektet kræver en videnskabsetisk komités godkendelse, f.eks. hvis projektet indeholder menneskeligt biologisk materiale eller sensitive bioinformatiske data m.m., så kan man også blive godkendt til at indhente patientjournaloplysninger derigennem. Læs mere om hvad der skal anmeldes ved Videnskabsetisk komité på følgende hjemmeside: Hvad skal jeg anmelde? | Nationalt Center for Etik
Det skal påpeges, at der kun gives tilladelse til videregivelse af patientjournaloplysninger, dvs. forskeren skal selv tage kontakt til den pågældende afdeling der skal udlevere patientjournaloplysningerne og lave nærmere aftale om udlevering.

3.
Hvis forskningsprojektet ikke kræver en videnskabsetisk godkendelse, kan regionsrådet i den region forskeren har sit virke, give godkendelse til indhentning af patientjournaloplysninger. I nedenstående ses der links til vejledning og ansøgning hos regionsrådene.
Det skal igen påpeges, at der kun gives tilladelse til videregivelse af patientjournaloplysninger, dvs. forskeren skal selv tage kontakt til den pågældende afdeling der skal udlevere patientjournaloplysningerne og lave nærmere aftale om udlevering.

4.
Indhentning af patientjournaloplysninger til brug i kvalitetssikrings- eller kvalitetsudviklingsprojekter skal alene godkendes af ledelsen på behandlingsstedet, jf. sundhedslovens § 42 d, stk. 2.
Det kan i nogle tilfælde være svært at definere om ens projekt går inden under forsknings- eller kvalitetsprojekt. Det anbefales derfor, at der i tvivlstilfælde tages kontakt til den stedlige sygehusledelse for en afklaring af dette.

I denne case hjalp vi forskeren med at præcisere de forskellige godkendelses muligheder der er for at indhente patientjournaloplysninger. Vi medsendte også oplysninger til det pågældende regionsråd, for den region som forskeren havde sit virke i.

Tag kontakt til os, hvis du har brug for first-level vejledning i dit forskningsprojekt. Vi tilstræber at besvare alle henvendelser inden for 2-4 hverdage. Husk, at vores hjælp er gratis og at vi – som denne og de tidligere vejledningscases viser – hjælper forskere i både det private og det offentlige regi, danske såvel som udenlandske.

Nyheder fra Vejledningsfunktionen
Vi modtager meget gerne dit forslag hvis du har ønsker til indhold i Vejledningsfunktionens nyhedsbrev. Indsend dit forslag til info@vejledningsfunktionen.dk

Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 10:00-14:00
Fredag kl. 10:00-13:00
Tlf.: (+45) 2494 7969