Case #15: Anmeldelse af spørgeskemaundersøgelser

Cases er eksempler på spørgsmål og henvendelser, vi modtager i Vejledningsfunktionen, som vi gerne vil dele til inspiration for andre.

En forsker henvendte sig til Vejledningsfunktionen for at høre, om det krævede godkendelse hos etisk komité at foretage en spørgeskemaundersøgelse.

Der er helt klare regler om, hvilke forskningsprojekter der skal anmeldes til en videnskabsetisk komité. Alle sundhedsvidenskabelige studier har anmeldelsespligt, hvilket betyder at ethvert sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem, jf. §14 i Komitéloven.
Der er dog undtagelser, jf. Komitélovens §14 stk. 2-5., som medfører, at forskningsprojekter som omtales i disse undtagelser, ikke skal anmeldes til en videnskabsetisk komité. Spørgeskemaundersøgelser omtales i §14 stk. 2, hvor det fremgår, at spørgeskemaundersøgelser kun skal anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem, hvis projektet omfatter menneskeligt biologisk materiale.

Ønskes yderligere information, se hjemmesiden Hvad skal jeg anmelde? | Nationalt Center for Etik.

I denne case hjalp vi forskeren med at få et overblik over, hvorvidt en spørgeskemaundersøgelse skal anmeldes til en videnskabsetisk komité eller ej.

Tag kontakt til os, hvis du har brug for first-level vejledning i dit forskningsprojekt. Vi tilstræber at besvare alle henvendelser inden for 2-4 hverdage. Husk, at vores hjælp er gratis og at vi – som denne og de tidligere #vejledningscases viser – hjælper forskere i både det private og det offentlige regi, danske såvel som udenlandske.

Nyheder fra Vejledningsfunktionen

Vi modtager meget gerne dit forslag hvis du har ønsker til indhold i Vejledningsfunktionens nyhedsbrev. Indsend dit forslag til info@vejledningsfunktionen.dk

Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 10:00-14:00
Fredag kl. 10:00-13:00
Tlf.: (+45) 2494 7969