Hvilken instans skal der søges ved?

På denne side, kan man finde et flow over, hvilke godkendelser osv. man skal have, før man f.eks. kan få udleveret data fra forskellige dataleverandører.
Nedenfor ses navnene på forskellige dataleverandører og juridiske instanser.

Klik på den instans du vil læse mere om.

DATALEVERANDØRER


Indhent godkendelse fra VEK og fortegnelse


Ansøgning gennem Forskerservice
(SDS)


Sagsbehandling hos Danmarks Nationale Biobank

Adgang til materiale
Link til hjemmeside
Autorisation

Indsendelse af dokumenter, godkendelser mv.

Afklaring af dataansvar og projektgodkendelser

Brugeraftaler

Adgang til materiale

Link til hjemmeside

Ansøgningsblanket sendes direkte til det relevante Regionståd

Godkendelse til videregivelse

Aftale overdragelse med den afdeling hvor data findes

Data udleveres

Link til hjemmeside


Kontakt RBGB for afklaring af tilgængeligt materiale


Indhendt godkendelse fra VEK og fortegnelse

Godkendelse hos RBGB

Adgang til materiale

Link til hjemmeside

Datasæt til fri download

Fri adgang til materiale

________________

Datasæt yngre end 20 år
Indledende sagsbehandling

Rigsarkivet søger tilladelse til udlevering hos den forsker eller myndighed, der har produceret data

Data udleveres

________________

Datasæt yngre end 75 år
Indledende sagsbehandling

Rigsarkivet søger tilladelse til udlevering hos den forsker eller myndighed, der har produceret data, samt hos Datatilsynet

Data udleveres

Link til hjemmeside

Ansøgning om dataadgang direkte hos RKKP

Sagsbehandling i Ledelsessekretariatet

Sagsbehandling i databasens RKKP team

Sagsbehandling i Styregruppen

Dataadgang

Link til hjemmeside

Autorisation

Indsendelse af dokumenter, godkendelser mv.

Afklaring af dataansvar og projektgodkendelser

Brugeraftaler

Dataadgang

Link til hjemmeside

JURIDISKE INSTANSER


Anmeldelses databasen*


Blanket + projektmateriale via sikker post til VEK

Link til hjemmeside

Særligt komplekse områder
Anmeldeses databasen*

Blanket + projektmateriale via sikker post til NVK

Link til hjemmeside

Medicinsk udstyr
Anmeldelse via
Clinical Trials Information System (CTIS)

________________

Kliniske forsøg med lægemidler
Ansøgning til VMK og LMST (hvis nødvendigt) via mail. Forskellige blanketter afhængig af forsøgstype

________________

Medicinsk udstyr til in vitro diagnogstik
Ansøgning til VMK og LMST (hvis nødvendigt) via mail. Forskellige blanketter afhængig af forsøgstype

Link til hjemmeside

Anmeldelse til dataansvarlige organisation(er)

Link til hjemmeside

Anmeld ved den lokale ledelse
Hvis der er brug for patientjournaloplysninger

Søg tilladelse ved direktionen på det behandlingssted der har oplysningerne

Link til hjemmeside